Mặt bằng tầng chung cư The Link Ciputra

Chung cư The Link Ciputra được thiết kế gồm 2 tòa L1 và L2 với chiều cao gồm 20 tầng. Trong đó, mỗi tầng gồm 6 căn hộ được thiết kế với các loại diện tích điển hình:

  • 114m2, 154m2, 267m2

Sơ đồ mặt bằng tầng điển hình

Sơ đồ mặt bằng tầng điển hình The Link Ciputra

Sơ đồ mặt bằng tầng điển hình The Link Ciputra

Mặt bằng tổng thể tòa L1, L2 chung cư The Link Ciputra

Mặt bằng tổng thể tòa L1, L2 chung cư The Link Ciputra